FINANSIJSKI IZVESTAJ DZMI

DOM ZDRAVLJA "DR MARTON SANDOR"
MALI IDJOS ZANATLIJSKA 1
TEKUCI RACUN.: 840-245661-54

DATUM.: 07.09.2017.g.

STANJE NOVCANIH SREDSTAVA NA RACUNU
1 STANJE PREDHODNOG DANA

    596.062,99

 

 

 

2 PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU            
3 PRILIV OD PARTICIPACIJE
        6.723,00
4 OSTALI PRILIVI

               51.578,95

UKUPNO STANJE NA RACUNU ZDRAVSTEVE USTANOVE NA DAN

     130.546,43

PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA                    
1 PLACENI TROSKOVI PO UGOVORU ZA 2014.godinu

 

2 OSTALE ISPLATE

              

 

UKUPNA PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA               
                  
IZVRSENE ISPLATE  
1 PLATE

            

 

2 JUBILARNE NAGRADE       
3 PREVOZ

             

     

4 ENERGENTI
 
5 MATERIJALNI I OSTALI TROSKOVI
  
PLACANJA PO DOBAVLJACIMA I VELEDROGERIJAMA
1 LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI          
2 SANITETSKI I MEDICINSKI POTROSNI MATERIJALI             
3 LEKOVI NA RECEPT I ORTOPEDSKA POMAGALA             523.818,51
UKUPNO IZVRSENE ISPLATE
   523.818,51