FINANSIJSKI IZVESTAJ DZMI

DOM ZDRAVLJA "DR MARTON SANDOR"
MALI IDJOS ZANATLIJSKA 1
TEKUCI RACUN.: 840-245661-54

DATUM.: 19.11.2018.g.

STANJE NOVCANIH SREDSTAVA NA RACUNU
1 STANJE PREDHODNOG DANA

    848.264,89

 

 

2 PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU         
3 PRILIV OD PARTICIPACIJE
        3.100,00
4 OSTALI PRILIVI

            255.012,74

UKUPNO STANJE NA RACUNU ZDRAVSTEVE USTANOVE NA DAN

    597.512,64

PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA                    
1 PLACENI TROSKOVI PO UGOVORU ZA 2018.godinu

   508.864,99

2 OSTALE ISPLATE

             

 

UKUPNA PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA               
                  
IZVRSENE ISPLATE  
1 PLATE

        

  

 

2 JUBILARNE NAGRADE       
3 PREVOZ

             

     

4 ENERGENTI
275.088,67
5 MATERIJALNI I OSTALI TROSKOVI
    20.924,41
 
PLACANJA PO DOBAVLJACIMA I VELEDROGERIJAMA
1 LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI              82.210,81
2 SANITETSKI I MEDICINSKI POTROSNI MATERIJALI            130.641,10
3 LEKOVI NA RECEPT I ORTOPEDSKA POMAGALA             
UKUPNO IZVRSENE ISPLATE
508.864,99