FINANSIJSKI IZVESTAJ DZMI

DOM ZDRAVLJA "DR MARTON SANDOR"
MALI IDJOS ZANATLIJSKA 1
TEKUCI RACUN.: 840-245661-54

DATUM.: 15.01.2019.g.

STANJE NOVCANIH SREDSTAVA NA RACUNU
1 STANJE PREDHODNOG DANA

    262.275,77

 

2 PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU               
3 PRILIV OD PARTICIPACIJE
         3.100,00
4 OSTALI PRILIVI

               99.466,00

UKUPNO STANJE NA RACUNU ZDRAVSTEVE USTANOVE NA DAN

      364.842,25

PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA                    
1 PLACENI TROSKOVI PO UGOVORU ZA 2018.godinu

            

2 OSTALE ISPLATE

           

 

 

UKUPNA PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA          
                  
IZVRSENE ISPLATE  
1 PLATE

       

  

 

2 JUBILARNE NAGRADE       
3 PREVOZ

             

 

     

4 ENERGENTI
   
 
5 MATERIJALNI I OSTALI TROSKOVI
 
PLACANJA PO DOBAVLJACIMA I VELEDROGERIJAMA
1 LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

      

2 SANITETSKI I MEDICINSKI POTROSNI MATERIJALI

    

3 LEKOVI NA RECEPT I ORTOPEDSKA POMAGALA             
UKUPNO IZVRSENE ISPLATE