FINANSIJSKI IZVESTAJ DZMI

DOM ZDRAVLJA "DR MARTON SANDOR"
MALI IDJOS ZANATLIJSKA 1
TEKUCI RACUN.: 840-245661-54

DATUM.: 21.03.2019.g.

STANJE NOVCANIH SREDSTAVA NA RACUNU
1 STANJE PREDHODNOG DANA

   301.337,58

2 PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU               
3 PRILIV OD PARTICIPACIJE
      4.550,00
4 OSTALI PRILIVI

             

UKUPNO STANJE NA RACUNU ZDRAVSTEVE USTANOVE NA DAN

    300.612,79

PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA                    
1 PLACENI TROSKOVI PO UGOVORU ZA 2018.godinu

      5.274,79

2 OSTALE ISPLATE

         

 

 

UKUPNA PRIPREMLJENA I IZVRSENA PLACANJA          
                  
IZVRSENE ISPLATE  
1 PLATE

       

  

 

2 JUBILARNE NAGRADE       
3 PREVOZ

         

 

     

4 ENERGENTI
 
 
5 MATERIJALNI I OSTALI TROSKOVI
5.274,79
PLACANJA PO DOBAVLJACIMA I VELEDROGERIJAMA
1 LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

 

2 SANITETSKI I MEDICINSKI POTROSNI MATERIJALI

 

3 LEKOVI NA RECEPT I ORTOPEDSKA POMAGALA             
UKUPNO IZVRSENE ISPLATE
5.274,79