3 December, 2018

POZIV

za podnošenje ponudan u postupku za javnu nabavku sanitetskog medicinski potrošnog meterijala - ponovljen za partije

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za ponuđače Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

 

5 October, 2018

POZIV

za podnošenje ponuda za goriva

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

 

20 July, 2018

POZIV

za podnošenje ponuda za grejanje ( ulje za loženje niskosumporno gorivo specijalno-mazut oznaka NSG-S)

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Izmenjena Konkursna dokumentacija 24.07.2018 Preuzimanje

Pojašnjenje javne nabavke Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora (02.08.2018) Preuzimanje

 

18 May, 2018

POZIV

za podnošenje ponudan u postupku za javnu nabavku sanitetskog medicinski potrošnog meterijala

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za ponuđače Preuzimanje

Pojašnjenje javne nabavke Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

 

19 September, 2017

POZIV

za podnošenje ponuda za goriva

Poziv za podnošenje ponuda Peruzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

9 May, 2017

POZIV

za podnošenje ponudan u postupku za javnu nabavku sanitetskog medicinski potrošnog, rentgen,

stomatološkog, ginekološkog i laboratorijskog materijala

 

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za popunjavanje Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

Obaveštenje o izmeni odluke o dodeli ugovora 01.06.2017 Preuzimanje

Obaveštenje o izmeni odluke o dodeli ugovora 13.06.2017 Preuzimanje

25 April, 2017

POZIV

za podnošenje ponudan u ponovljenom postupku javne nabavke medicinskih pomagala koje se izdaju na nalog i recept RFZO

za partije 4,5,6,7,8,9,10 i 11

JN br.3/17

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za popunjavanje Preuzimanje

15 March, 2017

POZIV

za podnošenje ponudan nabavka medicinskih pomagala koje se izdaju na nalog i recept RFZO

JN br.3/17

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za popunjavanje Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017 Preuzimanje

9 March, 2017

POZIV

za podnošenje ponuda za grejanje ( ulje za loženje niskosumporno gorivo specijalno-mazut oznaka NSG-S)

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora 28.03.2017 Preuzimanje

9 March, 2017

POZIV

za podnošenje ponuda za Aminofilin ampule

JN 1/17 ponovljeni postupak

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora 28.03.2017 Preuzimanje

February 24, 2017

POZIV

za podnošenje ponuda za Aminofilin ampule

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

26 September, 2016

Odluka o dodeli ugovora

za javnu nabavku goriva

Preuzimanje dokumenta

9 September, 2016

POZIV

za podnošenje ponuda za goriva

Poziv za podnošenje ponuda Peruzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Konkursna dokumentacija ( izmenjena 12.09.2016) Preuzimanje

Pojašnjenje javne nabavke Preuzimanje

24 June, 2016

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku za javnu nabavku male vrednosti -dobra- nabavka sanitetskog medicinski potrošnog,

rentgen, stomatološkog, ginekološkog i laboratorijskog materijala u ponovljenom

postupku za partije ko je su bile ne prihvatljive i za koje nije bilo ponuda

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za ponudjače Preuzimanje

 

 

 

23 May, 2016

Odluka o dodeli ugovora

u postupku za javnu nabavku male vrednosti -dobra- nabavka sanitetskog medicinski potrošnog,

rentgen, stomatološkog, ginekološkog i laboratorijskog materijala

Odluka Preuzimanje

28 April, 2016

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku za javnu nabavku male vrednosti -dobra- nabavka sanitetskog medicinski potrošnog,

rentgen, stomatološkog, ginekološkog i laboratorijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za ponudjače (ispravka 09.05.2016) Preuzimanje

Obrazac ponude Preuzimanje

DODATNO POJAŠNJENJE I ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE JN 3/16 Preuzimanje

 

14 March, 2016

Odluka o dodeli ugovora

u postupku za javnu nabavku male vrednosti -dobra- nabavka medicinskih pomagala koja se izdaje na nalog RFZO

Odluka Preuzimanje

22 February, 2016

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku za javnu nabavku male vrednosti -dobra- nabavka medicinskih pomagala koja se izdaje na nalog RFZO

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela Pomagala Preuzimanje

11 February, 2016

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru za nabvku sanitetskog vozila

Preuzimanje

21 January, 2016

ODLUKA

o dodeli ugovora za nabavku sanitetskog vozila

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

31 December, 2015

POZIV

za podnošenje ponuda za nabavku sanitetskog vozila

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

22 September, 2015

JN 5/2015-4 MV - ponovljeni postupak

POZIV

za podnošenje ponuda za goriva

Konkursna dokumentacija-izmenjena Preuzimanje

 

7 September, 2015

JN 5/2015-3 MV - ponovljeni postupak

POZIV

za podnošenje ponuda za goriva

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Odluka o neprihvatanju ponude Preuzimanje

 

26 August, 2015

JN 5/2015 MV - ponovljeni postupak

POZIV

za podnošenje ponuda za goriva

Konkursna dokumnetacija Preuzimanje

14 August, 2015

POZIV

za podnošenje ponuda za goriva

Konkursna dokumnetacija Preuzimanje

 

19 May, 2015

Извештај о резултатима конкурса

ЈН 4/2015 мале вредности -добра-

Одлука о додели уговора Preuzimanje

Збир ранг листа Preuzimanje

29 April, 2015

ПОЗИВ
за подношење понуда  у  поступку за јавну набавку мале вредности- добра Санитетског медицински потрошног, рентген, стоматолошког и лабораторијског материјала, по партијама ЈН бр. 4/15

Poziv za podnosenje ponude Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za ponjudjace Preuzimanje

Obrazac ponude Preuzimanje

24 March, 2015

ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА  - НАБАВКА MEДИЦИНСКИХ  ПОМАГАЛА
КОЈА СЕ ИЗДАЈУ НА НАЛОГ И РЕЦЕПТ /  РФЗО

( Поновљени поступак)

ЈН 3/2015

Poziv za podnosenje ponude Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela za ponjudjace Preuzimanje

19 March, 2015

ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА  - НАБАВКА MEДИЦИНСКИХ  ПОМАГАЛА
КОЈА СЕ ИЗДАЈУ НА НАЛОГ И РЕЦЕПТ /  РФЗО

ЈН 2/2015

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

 

26 February, 2015

ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА  - НАБАВКА MEДИЦИНСКИХ  ПОМАГАЛА
КОЈА СЕ ИЗДАЈУ НА НАЛОГ И РЕЦЕПТ /  РФЗО

ЈН 2/2015

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Poziv za podnosenje ponuda Preuzimanje

Tabela za ponudjace Preuzimanje

25 February, 2015

O D L U K A
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
            za javnu nabavku dobra – nabavku  ampulinarinh lekova po partijama  JN 1/2015 MV

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

Tabela za uporedjivanje Preuzimanje

6 February, 2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku Ampuliranih Lekova za 2015.godinu

po partijama, u postupku javne nabavke male vrednosti

JN 1/15 MV

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Poziv za podnosenje ponude Preuzimanje

Tabela za ponjudjace Preuzimanje

8 January, 2014

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku Ampuliranih Lekova za 2014.godinu

po partijama, u postupku javne nabavke male vrednosti

JN 1/2014 MV

Konkursna dokumentacija: Preuzimanje

Poziv za podnošenje ponuda : Preuzimanje

Tabela za ponjuđače : Preuzimanje

28-Mar-2014

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku sanitetskog medicinskog potrosnog, rentgen, stomatoloskog i laboratorijskog materijala

ЈН бр. 2/14 МВ

Konkursna dokumentacija.: Preuzimanje

Poziv za podnosenje ponuda.: Preuzimanje

Tabela za ponjudace.: Preuzimanje