28-Jan-2015

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku dobara  nabavka lekova sa Liste А и А1/RFZO , po partijama,
 ЈN broj 9/14

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

ZBIR Ranglista Preuzimanje

09-jan-15

POZIV
za podnosenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara  nabavka lekova sa Liste А и А1/RFZO , po partijama,
 ЈN broj 9/14

Poziv za podnosenje ponude Preuzimanje

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Tabela Lekova Preuzimanje

Tabela za podnosenje ponude Preuzimanje

Obavestenje punjudjacima Preuzimanje

01-Sep-2014

ODLUKA O DODELI UGOVORA

u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara  nabavka lekova sa Liste А и А1/RFZO i medicinskih pomagala /RFZO , po partijama,
 ЈN broj 5/14/OP

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

Ponder i uporedjivanje tabela Preuzimanje

17-Jul-2014

POZIV
za podnosenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara  nabavka lekova sa Liste А и А1/RFZO i medicinskih pomagala /RFZO , po partijama,
 ЈN broj 5/14/OP

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Poziv za podnosenje ponuda Preuzimanje

Tabela lekova i pomagala Preuzimanje

Obavestenje ponjudacima Preuzimanje

Tabela za ponjudace Preuzimanje

 

22-May-2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobra – nabavka lekova Lista A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO,

po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JN 4/2013 PPBO

Konkursna dokumentacija: Preuzimanje

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnešenje ponuda: Preuzimanje

 

24-May-2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobra – nabavka lekova Lista A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO,

po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JN 4/2013 PPBO

Dodatna objašnjenja konkursne dokumentacija za javnu nabavku dobra Preuzimanje

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 4/2013 PPBO Preuzimanje

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 4/2013 PPBO Preuzimanje

 

29-May-2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobra – nabavka lekova Lista A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO,

po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JN 4/2013 PPBO

Dodatna objašnjenja konkursne dokumentacija za javnu nabavku dobra Preuzimanje

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 4/2013 PPBO Preuzimanje

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 4/2013 PPBO Preuzimanje

 

30-May-2013

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
o закљученом уговору о јавној набавци- ЈН 3/2013-05 (teст траке)

Preuzimanje

07-Jun-2013

Обавештење понуђачима са којима ће се вршити преговарање за   набавку лекова са листе А и А1/ РФЗО  и  медицинска помагала/РФЗО ЈН 4/2013 ППБО

Обавештење понуђачима са којима ће се вршити преговарање Preuzimanje

 

11-Jun-2013

Исправка обавештење понуђачима са којима ће се вршити преговарање за   набавку лекова са листе А и А1/ РФЗО  и  медицинска помагала/РФЗО ЈН 4/2013 ППБО

Ispravka obaveštenja Preuzimanje

Dopuna ispravke obavestenja 11062013 Preuzimanje

 

12-Jun-2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobra – nabavka lekova Lista A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO,

po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JN 4/2013 PPBO

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

Zbir Rang Lista Preuzimanje

17-Jun-2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 4/2013 PPBO Preuzimanje

 

21-Sep-2013

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

                     -  Lekovi sa Liste lekova A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO -

U otvorenom postupku

broj: JN 5/2013 OP

Poziv za podnošenje ponuda Preuzimanje

Tabela za USB Preuzimanje

Tabela sa partijama bez cena Preuzimanje

 

26-Sep-2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

                     -  Lekovi sa Liste lekova A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO -

U otvorenom postupku

broj: JN 5/2013 OP

 

Pitanje i odgovori Preuzimanje

21-Oct-2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

                     -  Lekovi sa Liste lekova A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO -

U otvorenom postupku

broj: JN 5/2013 OP

Zapisnik o otvaranju ponude Preuzimanje

Objedinjene ponude Preuzimanje

Tabela sa procenjenim vrednostima Preuzimanje

29-Oct-2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

                     -  Lekovi sa Liste lekova A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO -

U otvorenom postupku

broj: JN 5/2013 OP

Odluka o dodeli ugovora Preuzimanje

Zbir Rang Lista Preuzimanje

Оbaveštenje o zaključenim ugovorima Preuzimanje

16 December, 2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

                     -  Lekovi sa Liste lekova A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO -

U otvorenom postupku

broj: JN 6/13 OP

 

Konkursna dokumentacija Preuzimanje

Poziv za podnosenje ponuda Preuzimanje

Tabela za USB Preuzimanje

Tabela lekova i pomagala Preuzimanje

Obavestenj ponjudacima -20.12.2013- Preuzimanje