Dom zdravlja "dr Marton Šandor"

Mali Idoš

Zanatlijska 1

Telefon : 024 / 4730-236

Tel-fax : 024 / 4730-075

E-mail : dzmi@eunet.rs

Ambulanta za respiratorne infekcije br.telefona: 024/4730-236 i 063/1184305
Brojevi telefona na koji mogu da se jave ostale pacijenti:
024/4730-236
063/1084336
063/1180916
063/1184300
Ambulanta Lovćenac 024/4735-018, 063/1084323
Ambulanta Feketić 024/4738-044, 063/1084324
Broj telefona hitne pomoći: 024/4730-236
Broj telefona Zavoda za javno zdravlje Subotica 024/571-300