29 Oktobar, 2021

OGLAS

Lekar 1 Preuzimanje

Lekar 2 Preuzimanje

Medicinska sestra teh. Preuzimanje

19 May, 2020

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Viša medicinska sestra - tehničar , Medicinska sestra - tehničar ,Spremačica, Vozač saniteskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći

Preuzimanje dokumenta

 

5 September, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

5 September, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Medicinska sestra-tehničar

Preuzimanje dokumenta

5 September, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Spremačica

Preuzimanje dokumenta

28 Avgust, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Vozač sanitetskog vozila

Preuzimanje dokumenta

24 April, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Viša i Medicinska sestra-tehničar

Preuzimanje dokumenta

 

 

29 March, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Vozač sanitetskog vozila

Preuzimanje dokumenta

 

20 March, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

14 March, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Medicinska sestra-tehničar

Preuzimanje dokumenta

4 March, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Medicinska sestra-tehničar

Preuzimanje dokumenta

28 February, 2019

OGLAS

o prodaji rashodovanog vozila

Preuzimanje dokumenta

21 February, 2019

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Vozač sanitetskog vozila

Preuzimanje dokumenta

27 December, 2018

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Spremačica

Preuzimanje dokumenta

13 December, 2018

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

 

16 November, 2018

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Spremačica

Preuzimanje dokumenta

22 October, 2018

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Medicinska sestra-tehničar

Preuzimanje dokumenta

 

5 September, 2018

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

 

4 May, 2018

OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila u postupku prikupljača zatvorenih ponuda

Preuzimanje dokumenta

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Medicinska sestra-tehničar

Preuzimanje dokumenta

2 February, 2018

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Stomatologije

Preuzimanje dokumenta

 

4 December, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

 

24 November, 2017

OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila u postupku prikupljača zatvorenih ponuda

Preuzimanje dokumenta

16 October, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno i neodređeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

18 July, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

 

14 July, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Medicinska sestra-tehničar

Preuzimanje dokumenta

21 June, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

21 March, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

 

2 March, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

11 January, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Medicine

Preuzimanje dokumenta

 

10 January, 2017

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Medicinske sestre-tehničara na određeno vreme

Preuzimanje dokumenta

1 December, 2016

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Stomatologije

Preuzimanje dokumenta

Obaveštenje o poništavanju oglasa za prijem u radni odnos

11 October, 2016

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Opšte Medicine

Preuzimanje dokumenta

19 September, 2016

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Opšte Medicine na određeno vreme

Preuzimanje dokumenta

5 September, 2016

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Medicinske sestre-tehničara na određeno vreme

Preuzimanje dokumenta

19 August, 2016

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Opšte Medicine na određeno vreme

Preuzimanje dokumenta

29 July, 2015

JAVNI KONKURS

Za izbor i imenovanje direktora Dom Zdravlja "Dr Marton Šandor" Mali Iđoš

Preuzimanje dokumneta

15 May, 2015

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Opšte Medicine na određeno vreme

Preuzimanje dokumenta

1 December, 2014

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa RTG Tehničar na neodređeno vreme

Preuzminanje dokumenta

13 August, 2014

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa Doktor Opšte Medicine i Medicinska Sestra - Tehničar na neodređeno vreme

Preuzimanje dokumenta

11 August, 2014

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Preuzimanje dokumenta

27 June, 2014

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Preuzimanje dokumenta

23 October, 2013

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

Preuzimanje dokumenta

30-Oct-2013

Ispravka za oglas obljavljen 23.10.2013 Preuzimanje

20 November, 2013

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

Preuzimanje dokumenta

29 November, 2013

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme i određeno vreme

Oglas br.: 1 Preuzimanje

Oglas br.: 2 Preuzimanje