akt

17 Jan, 2024
Odluka o prijem u radni odnos
Preuzimanjec
29 Dec, 2023

Odluka o prijem u radni odnos
Preuzimanjec

26 Dec, 2023

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

12 Dec, 2023
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

29 Sept, 2023
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
04 Sept, 2023
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
02 Jun, 2023
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanje-1c
Preuzimanje-2c
16 Mart, 2023
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

07 Mart, 2023
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

22 Feb, 2023
Odluka o prijem u radni odnos


Preuzimanjec


23 Jan, 2023
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
25 Okt, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
30 Sept, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
29 Jul, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
18 Jul, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
03 Jun, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
14 April, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
04 Mart, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
18 Februar, 2022
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec
29 Decembar, 2021
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

10 Decembar, 2021
Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

05 Oktobar, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

29 September, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

06 September, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

27 Jul, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

30 Jun, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

5 May, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

Preuzimanjec

16 April, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

24 March, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

17 February, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

8 January, 2021

Odluka o prijem u radni odnos

1. Preuzimanjec

2. Preuzimanjec

24 December, 2020

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

9 December, 2020

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

30 November, 2020

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

29 May, 2020

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

25 September, 2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

Preuzimanjec

24 September, 2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

9 September, 2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

6 May, 2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

April 18, 2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

April 11, 2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

April 9, 2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

15-Mar-2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

08-Mar-2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

21-Jan-2019

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

27-Dec-2018

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

5-Dec-2018

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

20-Nov-2018

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

12-Oct-2018

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

18-Sep-2018

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

04-Apr-2018

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

26-Feb-2018

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

13-Dec-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

31-Oct-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

28-Jul-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

26-Jul-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

30-Jun-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

03-Apr-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

15-mar-17

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

31-Jan-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

20-Jan-2017

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

27-Oct-2016

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

28-Sep-2016

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

14-Sep-2016

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

31-Aug-2016

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

27-May-2015

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

10-Dec-2014

Odluka o prijem u radni odnos

Preuzimanjec

25-Nov-2014

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Dom zdravlja “Dr Marton Šandor” Mali Iđoš u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” u 2014. godini organizuju istraživanje zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom kao i istraživanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i u specijalističkim službama interne medicine.
Istraživanje zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom u našoj Ustanovi će biti sprovedeno 01.12.2014. godine.
Istraživanje zadovoljstva zaposlenih u našoj Ustanovi će biti sprovedeno 08.12.2014. godine.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ДР МАРТОН ШАНДОР
БРОЈ:165/2014
ДАНА:25.08.2014.
На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , члана 6. Колективног уговора код Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош,  и на основу Огласа  који је објављен на сајту Министарства здравља РС,  и Дом здравља Др Мартон Шандор 13.08.2014. године, а све у складу са Закључком 51 бр. 112-7874/2014 од 17.07.2014 године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор Дома здравља  Др Мартон Шандор Мали Иђош дана 25.08.2014. године доноси

О Д Л У К У
О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. ЛИЛА ЧАКИ, доктор медицине из Малог Иђоша, прима се у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на послове доктора медицине у Служби за за здравствену заштиту одраслих становника.Именована је дужна да ступи на рад 01.09.2014. године.
 2. НАДА ЂУКАНОВИЋ, медицинска сестра из Ловћенца, прима се у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на послове медицинске сестре у Служби за здравствену заштиту одраслих становника. Именована је дужна да ступи на рад 01.09.2014. године.
 3. КРИСТИЈАН ФАРАГО, медицинска сестра-техничар из Малог Иђоша, прима се у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на послове медицинске сестре-техничара у Служби за здравствену заштиту одраслих становника. Именовани је дужан да ступи на рад 01.09.2014. године.
 4. ТОТ ЕВА, медицинска сестра из Малог Иђоша, прима се у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на послове медицинске сестре у Служби за здравствену заштиту одраслих становника. Именована је дужна да ступи на рад 01.09.2014. године.

2014-03-21

Odluka o prijemu u radni odnos

Preuzimanje.:c

ДОМ ЗДРАВЉА''ДР МАРТОН ШАНДОР''
МАЛИ ИЂОШ
БРОЈ: 241-2
ДАНА: 08.11.2013.ГОДИНЕ

                На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  5.и 6. Колективног  уговора код Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош, у складу са Кадровским планом за Дом здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош за 2013.годину, и на основу Огласа који је објављен на сајту Министарства здравља РС, и Дом здравља''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош дана 23.10.2013.године, Директор Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош дана 08.11.2013.године доноси

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

  Preuzimanjec

  22-Nov-2013

  POŠTOVANI!

  OBAVEŠTAVAMO VAS DA MINISTARSTVO ZDRAVLJA I INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE

  "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" SA NAŠOM USTANOVOM 25.11.2013. GODINE SPROVODI ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM. ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ĆE BITI SPROVOĐENO U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I U SPECIJALISTIČKIM SLUŽBAMA INTERNE MEDICINE.

  ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ĆE SE SPROVEDETI 02.12.2013. GOD.