PRAVILNIK o načinu unutrašnjeg uzbunjivača

Finansijski Plan

Informator o Radu

Završni Račun

Podaci o Organizaciji i Rukovodstvu

Podaci o izabranim lekarima

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi

Zalihe lekova

Zalihe medicinskog i potrošnog materijala  

STATUT Dom Zdravlja "Dr. Marton Sandor" Mali Idjos