TENDERI MALE VREDNOSTI: dobra

TENDERI MALE VREDNOSTI: radovi

TENDERI MALE VREDNOSTI: usluge

TENDERI VELIKE VREDNOSTI: dobra

TENDERI VELIKE VREDNOSTI: radovi

TENDERI VELIKE VREDNOSTI: usluge

PLAN Javnih nabavki

 

 

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE